Last ned ELMER 2 som PDF (573 KB)

NHD logo

ELMER — Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjema på Internett — v2.0

Introduksjon til ELMER-retningslinjene

Avgrensning

ELMER konsentrerer seg om å møte de utfordringene ved utforming og pedagogikk på Internett som er særegne for skjemaer.

Bruk av retningslinjene

ELMER 2 skal konkretisere brukskvalitetskrav i nettskjemaer

Dokumentets oppbygging

Kravene er presentert i et varierende antall grupper fordelt på fem hovedområder, slik at hvert enkeltkrav har en tresifret identifikasjon. Tillatte alternativer til et krav identifiseres med en bokstav i tillegg. Krav 1.1.4.a er altså et tillatt alternativ til 1.1.4.