Retningslinjer

Her vil du finne de forskjellige versjonene av retningslinjene som ble produsert under prosessen (se høyre spalte). Nye versjoner ble lagt ut etter hvert som de ble klare. Nederst finner du departementets høringsbrev og oversikt over høringsinstanser.

Gjeldende retningslinjer

Tidligere versjoner

Andre dokumenter