Hva er ELMER?

ELMER er vedtatt som retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett. Forvaltningsansvaret er lagt til Brønnøysundregistrene. Retningslinjene er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Prosjektet ELMER 2 ble satt i gang av Nærings- og handelsdepartementet for å få fram et helhetlig forslag til prinsipper og spesifikasjoner for utforming av offentlige skjemaer på Internett. Målet er å sikre at offentlig skjemaproduksjon møter muligheter og utfordringer ved elektronisk skjemabasert kommunikasjon på en enhetlig og brukervennlig måte. ELMER 2.0 ble lansert 1. oktober 2006. Forvaltningsansvaret er lagt til Brønnøysundregistrene.

Dette er nettstedet for dokumentasjon av arbeidet i ELMER-prosjektet.
Informasjon om forvaltning og videreutvikling av ELMER-retningslinjene finner du etter hvert hos Brønnøysundregistrene.

Der kan du også registrere deg for å bli orientert om ELMER-kurs, workshops og aktiviteter i forbindelse med videreutvikling av ELMER.